(patrick - 3 dagen geleden)Beste Bollekes, Voor zaterdag "Meerse Lijnvissers" is er geen eten voorzien ....... voorzie je van bokes of bestel een broodje bij den Bert. Mag ik nogmaals vragen om het principe van "afzeggen voor een vissing" te respecteren! Slechts via één weg, een telefoontje of berichtje naar Bert De Wever of een bestuurslid ...... NEEN NIET via een postduif, aangetekende brief, via-via aan het oor gekomen of veronderstellen dat iemand het wel weet. Kom achteraf niet klagen of zagen over sancties indien je de gekende, eenvoudige voorgeschreven weg niet volgt. Dankuwel.