(Mickel Hussain - 1 jaar geleden)Assalamoe alaikoem wrwb, Mochten jullie zonen hebben die huwbaar zijn, ik ben op zoek voor mijn dochters. Wassalaam