(Nasser Rodjan - 6 maanden geleden)Assalaam Alaikoem, Zeer geachte Broeder vrede zijt met u en moge de zegeningen van de Almachtige Allah op u zijn. Ik probeer al een tijdje op uw website www. soebratie.nl te gaan, maar het lukt niet. Ik vond site met de religieuze artikelen en de urdu vertaling van de Heilige Koran heel erg leerzaam. Ik gebruikte de urdu vertalingen zelfs in mijn goetbha's. Ik is een mogelijkheid om de urdu vertaling van de Heilige Koran digitaal te krijgen? Ik verneem van u als er een mogelijkheid is. In Sha Allah. Wassalaam