(Mickel Hussain - 2 jaar en 2 maanden geleden)Assalamoe alaikoem wrwb, Mochten jullie zonen hebben die huwbaar zijn, ik ben op zoek voor mijn dochters. Wassalaam