(Mickel Hussain - 2 jaar en 1 maand geleden)Assalamoe alaikoem wrwb, Mochten jullie zonen hebben die huwbaar zijn, ik ben op zoek voor mijn dochters. Wassalaam