(E. Buning - 9 maanden geleden)de ouders van Grietje Wolters (getrouwd 1741 met Volcken Klaes Jonker) zijn Wolter Andries en Grietje Jans. getrouwd 1709 te Vledder en beide komen van Nijensleek. Het bewijs van haar afkomst komt uit een momberprotocol in het schultengerecht Havelte-Vledder 180 dd 30-12-1741.