(Addy - 4 dagen geleden)Hartelijk dank voor deze mooie site, die ik met aandacht volg; het geval wil nu dat we door onvolprezen werk van anderen weten dat er ook bij ons een De Ruiter in de familie voorkomt : onze voormoeder Sophia, die eertijds met haar ouders in ( Lange) Ruige Weide woonde, met ook haar zus. Deze trouwde met een "schoolmeester" te Hekendorp, waar het schoolgebouw dichtbij de kerk aan de Steinse Dijk langs de Hollandsche Ijssel stond. Een prachtige plek; ook niet ver van de boerderij waar Wilhelmina van Pruisen ( later) door de Patriotten gevangen werd genomen, op haar tocht naar Den Haag. Onze voormoeder Sophia zelf trouwde en kreeg kinderen met een voorvader Van den Bosch, die in Portengen boerde. Hij overleed al relatief snel. Over haar familie is tot nu toe niet heel veel bekend, maar het lijkt erop dat het om intelligente en vooruitstrevende mensen ging. Wat me opvalt op Uw foto is dat U bruine ogen lijkt te hebben - en wij vragen ons nog steeds af waar de donkere "opslag" in dit deel van onze familie vandaan komt. Wie weet wat we nog eens uitvinden! Hartelijke groet, en veel dank voor al Uw werk!