(Rene - 14 dagen geleden)JAN v d HOOFT Vanmiddag van zijn vriendin Elly in Tilburg vernomen dat Jan gistermorgen om 06.30 ,na een kortstondig ziekbed,is overleden in het ziekenhuis. Wij wensen zijn familie in Engeland en Elly in Tilburg heel veel sterkte. Jan is een fanatiek Luto lid geweest in de periode van 1/7-‘88 tot en met 20/10-2016. Jongstleden 12 september is hij weer even bij zijn Luto geweest