Algemene voorwaarden v2.3

Voor een laatste versie van de algemene voorwaarden van LabZ.nl VOF kunt u terecht op https://www.mygb.nl/algemene-voorwaarden. Alleen de meest recente versie is geldig.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de gespecificeerde betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  LabZ.nl VOF: Hieronder valt de service onder de naam MyGB.nl.
  Klant: De partij welke een product of dienst afneemt bij LabZ.nl VOF.
  Product: Een door LabZ.nl VOF aangeboden product dat gebruikt wordt door de Klant. (bijvoorbeeld een gastenboek).
  Overeenkomst: De overeenkomst tussen LabZ.nl VOF en Klant.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Wanneer u gebruik maakt van een service of product van LabZ.nl VOF gaat u akkoord met de Overeenkomst. U dient deze overeenkomst dan ook te hebben gelezen en geaccepteerd voordat u gebruik maakt van een van de diensten.
 2. Wanneer u zich hier niet aan de overeenkomst houdt zal uw account inclusief producten (zoals instellingen van het gastenboek en berichten) direct en zonder aankondiging worden verwijderd.
 3. Deze Overeenkomst geldt voor alle activiteiten die gemoeid zijn met een gratis dienst van LabZ.nl VOF aan de Klant, met uitzondering van betaalde diensten. Bij afname van een betaalde dienst gelden er aanvullende voorwaarden. Deze kunt u vinden op https://www.mygb.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 3 - Gebruik

 1. Wij staan geen Klanten toe die een van de volgende activiteiten uitoefenen of banden hebben met derden (i.e. websites) die de volgende activiteiten uitoefenen: spam, erotiek, seks, illegale verkoop van medicijnen, online gokken, haat, ondersteuning van illegale media en/of software, hacken, cracken, pyramide systemen, sektes, oplichting, of overige illegale bezigheden (zoals gedefinieërd door de respectievelijk Nederlandse en Europese wetgeving).
 2. Bij constatering van criminele activiteiten (in de breedste zin van het woord) zijn wij verplicht, en zullen wij, de betreffende instanties hierover inlichten.
 3. U, als Klant, bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw gastenboek (en andere dynamische inhoud gegenereerd door uw account, zoals de lichtkrant en dank-email).

Artikel 4 – Schade

 1. LabZ.nl VOF is NIET verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik/misbruik van onze diensten; dit geldt voor de volgende zaken: financieël, materialistisch, fysiek, mentaal, moralistisch of in enige andere vorm.

Artikel 5 – Recht van LabZ.nl VOF tot ingrijpen/aanpassen

 1. LabZ.nl VOF behoudt te allen tijde het recht om:
  • Gastenboeken/accounts te sluiten die in overtreding zijn met deze Overeenkomst;
  • Gastenboeken/accounts te sluiten, verplaatsen of in te korten wanneer deze teveel
  • bandbreedte/opslagruimte gebruiken;
  • Gastenboeken/accounts aan te passen/te sluiten en/of berichten te verwijderen wanneer het nodig wordt geacht door de beoordeling van een werknemer van LabZ.nl VOF; en
  • De opties en mogelijkheden aan te passen op ieder willekeurig moment zonder aankondiging.

Artikel 6 – Persoonlijke gegevens

 1. Hoewel wij er alles aan doen om uw aan ons opgegeven persoonlijke gegevens te beschermen (zoals uw e‐mail adres) zijn wij NIET verantwoordelijk wanneer een derde uw gegevens toch weet te achterhalen door in te breken in ons systeem of anderszins. Echter zullen wij NOOIT uw persoonlijke gegevens (zoals uw e‐mail adres) doorgeven/verkopen aan derden. Met andere woorden: u kunt gerust uw e‐mail adres opgeven aan ons, wij zullen geen spam sturen. U ontvangt alleen in bijzondere gevallen een e-mail om u te voorzien van belangrijke informatie over uw account of nadat u zelf aan heeft gegeven e mails te willen ontvangen zoals de notificatie e-mail of de \'wachtwoord vergeten\' e-mail.

Artikel 7 - Wijziging van de Overeenkomst

 1. LabZ.nl VOF behoudt het recht om deze algemene voorwaarden zonder aankondiging aan u (als gebruiker van de service) te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden.