Privacybeleid v1.1

MyGB.nl is onderdeel van LabZ.nl VOF.

De definieerde termen zoals beschreven in de algemene voorwaarden gelden ook voor dit document. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op https://www.mygb.nl/algemene-voorwaarden. Alleen de meest recente versie is geldig.

  1. LabZ.nl VOF houdt zich in alle gevallen aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese richtlijnen.
  2. LabZ.nl VOF garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt - dat is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon - strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden doorgegeven of verkocht. LabZ.nl VOF gebruikt deze informatie uitsluitend om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen. Wanneer u bezwaar hebt tegen het vastleggen van uw gegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken en zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.
  3. U kunt e-mails ontvangen - hetzij zeer sporadisch - met nuttige informatie aangaande de service die u als Klant afneemt van LabZ.nl VOF. Indien u deze e-mails niet wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken, u zal vervolgens alleen nog e-mails ontvangen die absoluut noodzakelijk zijn aangaande uw gastenboek. Indien u helemaal geen e-mails meer wenst te ontvangen dient u uw account te (laten) verwijderen.
  4. LabZ.nl behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Controleer daarom regelmatig op https://www.mygb.nl/privacybeleid voor een update.